Darmowe programy graficzne

• GIMP -pobierz

RYSUNEK I MALARSTWO
Książki do pobrania w formacie pdf.

Andrew Loomis -"Drawing The Head and Hands" -pobierz -11,3 MB
Pozycja poświęcona nauce rysowania głowy i dłoni.

Andrew Loomis -"Figure draw" -pobierz -23,7 MB
Książka pomocna przy nauce rysowania postaci, zachowania proporcji, kobiety, mężczyzny oraz dziecka.

Andrew Loomis -"Eye of the painter" -pobierz -26,0 MB
Poświęcona nauce patrzenia.

Andrew Loomis -"Creative Illustration" -pobierz -33,8 MB
Nauka tworzenia ilustracji (linia, walor, ton, kolor, opowiadanie historii, eksperymenty i studium rysunku)

Chcąc ściągnąć książkę na PC korzystając z przeglądarki IE oraz Mozilla Firefox, itp najeżdżając na link przyciśnij prawy przycisk myszy i zaznacz opcję "Zapisz element docelowy jako..." wskaż miejsce na swoim dysku i zapisz.

LEKTURY

Rysunek i Malarstwo:

• Arnheim R. ,,Sztuka, percepcja wzrokowa” Warszawa 1978
• Gombrich Ernst H. ,,Sztuka i złudzenie” PIW 1981
• Hohensse–Ciszewska Helena ,,Podstawy wiedzy o sztukach plastycznych” WSiP 1978 • Lam Władysław ,,Rysunek i malarstwo” PWN 1959
• Lam Władysław ,,Malarstwo. Problemy podstawowe” PWN 1964
• Owidzki Ryszard ,,Forma w malarstwie”
• Sheybal Stanisław ,,Kompozycja plastyczna”, PZWS 1964
• Sczepański Stanisław ,,Rysunek i malarstwo”, Arkady 1961
• Strzemiński Władysław ,,Teoria widzenia” Wydawnictwo Literackie 1958
• Werner Jerzy ,,Podstawy technologii malarstwa i grafiki”
• Wojnar Irena ,,Teoria wychowania estetycznego” PWN 1976
Reklama Wizualna:
• Bąk Jerzy, "Technika Oświetlania", PWN 1981
• Gombrich Ernest, "O sztuce", Arkady 1997
• Gregory R. L. Oko i mózg- "Psychologia widzenia” PWN 1971
• Margoskee R. F. , Smith D.V. Świat nauki - ,,Poznać zmysł smaku” WSiP 2001
• Neufert ,,Podstawy projektowania”
• Ramachandran V.S, Hubbard E. M. ,,Świat nauki“ WSiP 2003
• Rzepińska Maria ,,Historia koloru” Wydawnictwo Literackie 1983
• Strzemiński Włodzimierz ,,Teoria widzenia” Wydawnictwo Literackie 1958
• Taylor P. D. Świat nauki ,,Porządek w chaosie” WSiP 2003 • Weyl H. ,,Symetria” Wyd. Prószyński i S-ka 1997
• Wittgenstein L. ,,Uwagi o kolorach” Wyd. Spacja 1998
• Zausznica A. ,,Nauka o barwie” PWN 1959
• Wójcik Paweł ,,Kompozycja obrazu fotograficznego”, Almapress 1990
Podstawy Fotografii i Filmu:
• Burian P. , Caprto R., National Geografic ,,Szkoła fotografowania”.
 Hicks R., Schultz F. ,,Efekty specjalne“, Rotovision.
• Karpiłowski L. ,,Fotografia wielkoformatowa”, ABW Fotokurier.
• Klimecki Tadeusz ,,Technika powiększania w fotografii”, Wyd. NaukowoTechniczne 1987
• Kotecki A. ,,Fotografia czarnobiała”
• Mroczek A. ,,Książka o fotografowaniu”, Koroprint Warszawa. • Wilson D. ,,Fotografia portretowa”, Wydawnictwo Artystyczne i Filmowe
• Wójcik Paweł ,,Kompozycja obrazu fotograficznego”, Almapress 1990 oraz: kilkadziesiąt albumów fotograficznych polskich i zagranicznych mistrzów fotografii.
• Jerzy Płażewski „Podstawy języka filmowego”.

 Rzeźba:

 • Bammes Gotfrid, Anatomia człowieka. Przewodnik dla artystów, Wydawnictwo Lekarskie 1995
• Bammes Gotfrid, Anatomia zwierząt. Przewodnik dla artystów, Wydawnictwo Lekarskie 1995.
• Barcsay Jeno, Anatomia Dla Artysty, ZNiO Wrocław 1988
• Bernaciński Stefan, Liternictwo WSiP 1990
• Bogucki Janusz, Sztuka Polski Ludowej, Wyd. Artystyczne i Filmowe 1983
• Czasopismo „Plastyka i wychowanie” WSiP Warszawa
• Chavarria Joaquim, Wielka księga ceramiki, Galaktyka, Łódź 1996
• Hohensee- Ciszewska Helena, Podstawy wiedzy o sztukach plastycznych, WSiP 1982. • Hohense – Ciszewska Helena, ABC wiedzy o plastyce, WSiP 1988
• Kotula Andrzej, Krakowski Piotr, Rzeźba współczesna, Wyd. Artystyczne i Filmowe 1980
• Rada Piotr, Techniki ceramiki artystycznej, Wyd. Artystyczne i Filmowe 1993
Roczniki Rzeźby Polskiej:
t I : 1986, t II : 1987, t III :1988 Obiekt, t IV : 1989 Pomnik, t V : 1990-91 Archeologia i twórczość, t.VI: 1992-93 Ciało i sztuczność, t. VII: 1994-95 Sztuka instalacji, t.VII: Figura, Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku. Simblet Sara, Anatomia dla artystów, Arkady 2003 Szubert Piotr: Rzeźba Polska XIX – XX w., Semper 1990

Historia Sztuki:

 • José Pijoan, Jeannine Auboyer, Janette Ostier, "Sztuka Świata", Arkady 1990
• Michaił Ałpatow, "Historia Sztuki", Arkady 1968
• Słownik terminologiczny Sztuk Pięknych, PWN 2006